TPM

Alle productielocaties van Suiker Unie werken met het verbeterprogramma Total Productive Maintenance (TPM). Deze manier van werken beoogt verliezen te voorkomen en zo efficiënt mogelijk samen te werken. Operators, monteurs en hun leidinggevenden werken daarbij veel samen. Binnen en tussen de locaties vindt kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen plaats.

Daardoor bevordert TPM de betrokkenheid en het teamgevoel. Oplossingen voor problemen worden namelijk niet  van bovenaf gegeven maar dit wordt door de medewerkers zelf opgelost. Lokale organisaties bepalen zelf hun doelstellingen, daarvoor is samenwerking een vereiste.
Verder stimuleert TPM medewerkers om met verbeterideeën te komen. De medewerkers worden eigenaar van hun machine of productielijn. Dat maakt hun werk leuker.

Inmiddels hebben alle fabrieken de TPM Excellence Award Category A. De award is een kroon op de inspanningen van de medewerkers. Op dit moment worden ook stappen gezet om centrale processen en activiteiten op de TPM-wijze aan te pakken.

‘TPM is snelle manier naar zelfontplooiing’

Hans Rens, teamleider Technische Dienst en TPM–coördinator bij Specialiteiten Roosendaal

“TPM is voor mij het ontwikkelen van - groepen - medewerkers zodat ze meer inzicht krijgen in hun doen en laten. Ze gaan anders denken over hun werk, krijgen er meer grip op en meer plezier in. Met als uiteindelijk resultaat dat de efficiency wordt verhoogd en de fabriek beter gaat draaien.”
“Je ziet direct het verschil tussen een gewone en een TPM-medewerker. De eerste doet wat hem of haar wordt opgedragen. Een TPM-medewerker denkt echter na over waarom de dingen op een bepaalde manier moeten en draagt verbeteringen aan.”
 
“TPM is een van de snelste manieren om je mindset te veranderen naar ondernemerschap en zelfontplooiing. Dat komt omdat het hands-on met de mensen op de werkvloer plaatsvindt en niet vanachter de computer.”
“Het veel omvattende verbeterprogramma leg ik graag simpel uit met een klein voorbeeld. Stel: drie werkplekken die twintig meter uit elkaar liggen. Daarvoor zijn één steeksleutel 17 en één 19 nodig. Als je dat kunt standaardiseren naar één maat en je biedt deze steelsleutel op elke plaats aan, dan hoeven medewerkers niet te zoeken en te lopen. Dat is door een TPM-bril kijken, mijn tweede natuur.”
 
“Ik begeleid mensen in TPM en ondersteun het management in het coachen van – groepen – medewerkers. Ik organiseer bijvoorbeeld dagen waarop groepen de gelegenheid krijgen om hun werksituatie te verbeteren. Het is heel dankbaar werk, als je dan ziet dat mensen veranderen. Dat geeft enorm veel energie.”

MENU

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.