Logistiek

Het vervoer van de suikerbieten naar onze fabrieken is één van de grootste logistieke operaties van Nederland. Samen met onze partners werken we samen aan duurzame logistiek.

Bieten per boot

Sinds twee jaar zijn we bezig met een modal shift: het vervoeren van bieten per boot, in plaats van per vrachtwagen. Daarmee hebben we in de bietencampagne van 2021/2022 maar liefst 15.000 ritten van weg naar het water weten te verplaatsen. Per dag betekende dat een besparing van 130 vrachtautoritten per dag. In totaal zijn er 2,5 miljoen truck kilometers bespaart, die anders ruim 500 ton CO2 hadden uitgestoten.

Eigen kade

Om dat nog beter te kunnen doen, tekenden CBC, LCB, MCA Brabant, Gemeente Steenbergen en Provincie Noord-Brabant een Letter of Intent voor het realiseren van een kade bij de Cosun Beet Company fabriek in Dinteloord. Zo kunnen we de modal shift verder uitbreiden en nog meer bieten per boot naar onze fabriek laten komen.

Partners: Cosun Beet Company, MCA Brabant, Provincie Noord-Brabant, Collect + Go en Logistics Community Brabant

Achtergrond van de samenwerking

Bij het bietenvervoer per schip speelt Groene Cirkel-partner Provincie Noord-Brabant een belangrijke rol. Sjef de Wit, beleidsadviseur goederenvervoer binnen het programma Slimme en Groene Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant, vertelt over de rol en de visie van de provincie.

MENU