De website van Cosun Beet Company (onderdeel van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.) is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Cosun Beet Company website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Cosun Beet Company website met zorgvuldigheid wordt samengesteld en Cosun Beet Company streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Cosun Beet Company geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en/of volledig is en/of blijft. 

Bezoekers van de website van Cosun Beet Company kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Cosun Beet Company sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade en/of kosten die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de website dan wel door Cosun Beet Company op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosun Beet Company. 

Alle informatie, foto`s, merken, tekeningen etc. zijn eigendom van dan wel gelicenseerd aan Cosun Beet Company en zullen dit te allen tijde blijven. Het is niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Cosun Beet Company website, hetzelfde geldt voor deeplinks, links naar bepaalde onderdelen van de Cosun Beet Company website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosun Beet Company. Cosun Beet Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van derden en sluit iedere aansprakelijk uit voor de inhoud van de pagina`s van derden. 

Hoewel Cosun Beet Company ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, sluit Cosun Beet Company iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

De persoonlijke gegevens die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website van Cosun Beet Company bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Nederlands recht is van toepassing op gebruik van de Cosun Beet Company website en bij eventuele geschillen voortvloeiend uit dat gebruik zal de bevoegde rechter te Breda bij uitsluiting bevoegd zijn daarvan kennis te nemen. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Cosun Beet Company wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en deze te hebben geaccepteerd.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.