Duurzame bietenteelt

Suiker wordt in Nederland gewonnen uit de suikerbiet. Dit akkerbouwgewas bevat van nature een hoge concentratie aan glucose (druivensuiker) en fructose (vruchtensuiker). Die vormen samen sacharose, wat de benaming is voor onze alledaagse suiker.

Suikerbieten groeien goed in het Nederlandse klimaat. Het loof steekt boven de grond uit en vangt het zonlicht op dat nodig is voor het aanmaken van suiker. Hierbij komt veel zuurstof vrij, wat bietenvelden tot dé zuurstofleverancier van de akkerbouw maakt. De suiker uit de bieten is een 100% natuurlijke zoetstof, zonder toevoegingen.

Cosun Beet Company vindt het belangrijk de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door biodiversiteit te bevorderen, het landschap in stand te houden en bodem en grondwater goed te beheren. Ook gaan teelt en natuur hand in hand. Door middel van teeltprogramma’s en aansluiting bij biodiversiteitsprojecten werken we aan duurzame bietenteelt.

Kennis en onderzoek

Voor de optimalisatie van de bietenteelt werkt Cosun Beet Company samen met het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS), hét kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. Cosun Beet Company voert samen met het IRS onderzoek uit en krijgt ook voorlichting en professionele dienstverlening op teeltgebied. IRS helpt de telers om een hoge kwaliteit en gezond bietenareaal in te richten, met het oog op een rendabele en duurzame teelt.

We streven naar een verhoging van de opbrengst per hectare en het verminderen van tarra dat aan de suikerbieten vast zit bij het rooien. Om circulariteit te bevorderen wordt het tarra dat wij van de bieten afhalen, gebruikt voor de ophoging van grond en in het maken van grondwallen.

Optimale bietenteelt

Cosun Beet Company begeleidt haar telers bij het optimaliseren en analyseren van de bietenteelt. Middels BAS en Unitip worden data rondom de bietenteelt verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens worden de telers geadviseerd hoe zij hun bietenteelt nog verder kunnen optimaliseren.

BAS
BAS staat voor Bieten Advies Systeem. In BAS worden gegevens uit verschillende informatiebronnen samengebracht, geanalyseerd en vervolgens wordt er een advies op maat gemaakt voor de telers.

BAS

Unitip
Unitip is een onderdeel van BAS, het is het teeltregistratieprogramma van Cosun Beet Company waarin bietentelers hun bietenteelt registreren. Het levert een belangrijke bijdrage om de bietenteelt en met name de opbrengst per hectare steeds verder te verbeteren. Daarnaast bevordert Unitip duurzame bietenteelt in de vorm van aandacht voor het milieu en de omgeving. Unitip is een uniek registratieprogramma ontwikkeld door Cosun Beet Company waarmee we voorlopen op andere suikerfabrikanten in Europa op het gebied van duurzame teelt. Sinds 2018 zijn alle bietentelers van Cosun Beet Company aangesloten bij het Unitip programma. 

Unitip
Het Unitip-programma voldoet aan de duurzaamheidsstandaarden van het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform. De organisatie SAI is opgericht door een aantal bedrijven in de voedingsindustrie met het doel om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame landbouwinitiatieven. Onze bietentelers werken volgens het Unitip programma en voldoen daarmee aan de hoogste SAI-standaard (Gold Level).
SAI

Biodiversiteit

Begin 2021 is vanuit de Groene Cirkels het nieuwe initiatief ‘Landbouw en openbaar groen’ gelanceerd. De kern van dit initiatief is openbaar groen - zoals slootranden, wegbermen en dijken – dusdanig beplanten dat het bijdraagt aan de bescherming van landbouwgewassen en een hogere teeltopbrengst. En aan een gevarieerd en kleurrijk planten- en bloemenrijk, dat het landschap verfraait. Dit is een samenwerking van onder meer bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio om elkaar te versterken en versneld te verduurzamen.

In het voorjaar van 2021 is aan de Bloemendijk in Dinteloord gestart met de aanplant van 600 struiken in het kader van dit initiatief. Het plan is om in een gebied tussen de suikerfabriek Dinteloord en de stadskern Steenbergen openbare stroken te voorzien van nieuwe beplanting en deze streek op een duurzame manier te beheren. De stroken trekken allerlei insecten aan. Sommige ervan kunnen ziekten en plagen in de gewassen op naastgelegen akkers op natuurlijke wijze bestrijden. Daardoor vermindert het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

In 2018 heeft Cosun Beet Company samen met andere partners de bijenconvenant West-Brabant en de nationale bijenstrategie getekend om samen aan de verbetering van de leefomgeving van bijen (en andere bestuivers) te werken.

Bijenconvenant
MENU

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.