Ketenverantwoordelijkheid

Cosun Beet Company zet zich in voor kwaliteit en duurzaamheid in de gehele keten. Vanaf de teelt van de suikerbieten door onze telers tot en met de levering van suiker en andere producten aan onze klanten. Daarbij werken we samen met onze ketenpartners en houden we rekening met andere stakeholders. Wij zien belanghebbenden als samenwerkingspartners, met wie wij onze duurzame ambities waar kunnen maken. Onze betrokkenheid heeft een sterke samenhang met de coöperatieve structuur van ons bedrijf. De maatschappelijke waarde ervan heeft zowel economische als sociale en ecologische dimensies. Klantgerichtheid, continuïteit van de bietenteelt en verduurzaming van productie en logistiek hebben daarbij een hoge prioriteit. Groene Cirkels  is een mooi voorbeeld van de circulaire suikerbieten keten.

Werknemers

Veiligheid

Veiligheid voor alle medewerkers heeft een zeer hoge prioriteit voor Cosun Beet Company. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van arbeidsongevallen en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Veiligheid, welzijn en arbo & milieu zijn speerpunten in de manier van werken bij Cosun Beet Company.

Opleidingen

Cosun Beet Company blijft zich ontwikkelen en stimuleert ook de ontwikkeling van haar medewerkers, via externe en interne opleidingen. We meten alle externe opleidingsinspanningen. Het gaat hier om vakopleidingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld de veilig werken cursus (VCA) of een heftruckopleiding.

Binnen het Total Productive Maintenance programma (TPM) speelt opleiding en de ontwikkeling van medewerkers een centrale rol. Medewerkers worden gestimuleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor onderhoud en het oplossen van problemen.

Omwonenden

Cosun Beet Company hecht veel belang aan een goede relatie met haar omgeving. Tijdens de bietencampagnes zijn er veel activiteiten in en rondom de fabrieken. Dit heeft ook invloed op de omgeving, bijvoorbeeld geluid en geur. Om geluid te reduceren zijn er grondwallen aangelegd tussen het fabrieksterrein en het naast gelegen dorp Stampersgat. Deze wallen hebben een geluidswerende functie, maar zorgen er ook voor dat het zicht op de fabriek voor een groot deel wordt weggenomen.

Door het verhogen van de koeltoren, het condenseren van de zuiveringsdampen, het zuiveren van proceswater en het inkuilen van grondstoffen is er een afname van geuremissies en daardoor is de overlast sterk verminderd.

Klanten

Een duurzame keten kunnen wij alleen niet bereiken, daar hebben wij al onze ketenpartners bij nodig. Samen met de klant werken we aan nieuwe toepassingen om duurzaamheid te borgen in de gehele keten. Een groot gedeelte van het bulkvervoer naar klanten vervoeren we met trucks op biogas.

Om kennis en ervaringen te delen organiseert Cosun Beet Company (online) evenementen en congressen met klanten, partners uit de keten, agri-food bedrijven uit andere sectoren, teelt verenigingen, lokale gemeenten & de provincie. Duurzaam de toekomst tegemoet kun je alleen bereiken door samen te werken met partners.

Consumenten

Suiker past in een gevarieerd voedingspatroon. Maar overconsumptie van suiker is niet gezond. Dat geldt voor alle voedingsmiddelen, dus ook voor suiker. Voorlichting over een gezonde leefstijl is belangrijk, vooral als het gaat om het gebruik van suiker. Maar hoeveel suiker mag je consumeren? Hoe lees je een etiket? En wat zeggen wetenschappers over suiker en gezondheid? Cosun Nutrition Center beantwoordt dergelijke vragen door middel van onderzoek en het vergaren van wetenschappelijke informatie over onder andere suiker in relatie tot voeding en gezondheid.

Het Cosun Nutrition Center is onderdeel van Royal Cosun en baseert haar communicatie op wetenschappelijke feiten en de richtlijnen van onafhankelijke (inter)nationale adviesorganen. Met onze Wetenschappelijke Raad borgen we de wetenschappelijke validatie van het Cosun Nutrition Center. De Raad is verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie.


Meer informatie over suiker:

 

MENU