Locatieontwikkeling

Cosun Beet Company streeft ernaar om eigen terreinen zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor haar activiteiten. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met verwachtingen voor de toekomst: uitbreiding van bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten, dubbel ruimtegebruik voor bijvoorbeeld opwekking van duurzame energie, en zelfs de mogelijkheden om samenwerkingspartners te vestigen.

Dat kan soms leiden tot de noodzaak om omgevingsvergunningen aan te passen of bestemmingsplannen te wijzigen om de bestaande activiteiten te ondersteunen, maar soms ook tot verkoop aan een partij(en), die beter in staat is (zijn) om zo’n terrein te ontwikkelen of te gebruiken. Zo ontwikkelt Cosun Beet Company de locatie van de bestaande suikerfabrieken in Dinteloord (Nieuw Prinsenland) en Groningen (naast Westpoort), verkoopt delen van de terreinen van voormalige suikerfabrieken in Roosendaal en Puttershoek, en verkocht een gebouw van haar landbouwinstituut in Bergen op Zoom.

Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland

Het AFC Nieuw Prinsenland te Dinteloord is een gezamenlijk initiatief van Cosun Beet Company en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. Hier is naast de bestaande suikerfabriek een bedrijventerrein van bruto 70 ha voor bedrijven uit de agro- en levensmiddelensector en een glastuinbouwlocatie voor grootschalige glastuinbouwbedrijven van bruto ca. 280 ha ontwikkeld. Het streven van deze clustering is het vergroten van kansen op verduurzaming door symbiose en samenwerking tussen bedrijven. De eerste 4 bedrijven hebben zich gevestigd. Er zijn nog kavels tussen 2 en 10 ha te koop. De toegestane bouwhoogte is 40 m. Cosun heeft ook haar Innovatiecentrum en landbouwinstituut naar deze locatie verhuisd. En er is een bedrijfsverzamelgebouw gebouwd om demonstratiefabrieken en kleinere start-ups en scale-ups in ruimtes van 500 tot 1000 m2 te kunnen faciliteren.

De eerste voorbeelden van de bedoelde symbiose en samenwerking zijn:

  • De waterfabriek van de glastuinbouwers, die gezuiverd proceswater van de suikerfabriek verder zuivert, zodat het als irrigatiewater gebruikt kan worden. Zelfs de suikerfabriek maakt voor haar ketels gebruik van dit extra gezuiverde water. Het extra gezuiverde water wordt in ondergrondse lagen opgeslagen.

  • Op het terrein van de suikerfabriek werd de plaatsing van 4 windturbines van 3,2 MWe per stuk mogelijk gemaakt in een cluster van in totaal 12. Pure Energie heeft deze windturbines gebouwd, exploiteert ze en levert de opgewekte duurzame energie aan het nieuwe 150 kV-station.

  • Er wordt gewerkt aan een restwarmte netwerk. De tuinders zouden op deze manier gebruik moeten kunnen maken van restwarmte van de suikerfabriek en andere bedrijven in de omgeving.

  • Zowel het bedrijventerrein als de glastuinbouwlocatie hebben een eigen bedrijvenvereniging, die onder andere samenwerking tussen gevestigde partijen faciliteren.

Website Nieuw Prinsenland

Zonneweide Puttershoek

Cosun Beet Company wil zoveel mogelijk duurzame energie gebruiken. De specialiteitenfabrieken in Puttershoek en Roosendaal zijn nu de eerste twee fabrieken die hun elektriciteitsverbruik dekken met zonne-energie. In de zomer van 2021 realiseerde Cosun Beet Company een zonnepark van 17 hectare op een oud industrieterrein in Puttershoek. Hiervan is 7 hectare (gelijk aan 9,7 megawatt piekvermogen) rechtstreeks aangesloten op de suikerspecialiteitenfabriek in Puttershoek. De energieproductie van deze 7 hectare is in het algemeen voldoende voor beide specialiteitenfabrieken. Beide fabrieken blijven echter aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet, omdat deze 7 hectare in de zomer te veel en in de winter te weinig elektriciteit produceren om aan de dagelijkse vraag te voldoen. De overige 10 hectare van het zonnepark is eigendom van Klimaat Fonds Nederland. Deze zijn direct aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. Klimaatfonds Nederland investeert in de productie van duurzame energie.

Waar andere spelers in de Europese suikerindustrie nu pas overstappen van kolen op gas, zet Cosun Beet Company nu al de volgende stap in de energietransitie: van aardgas naar groen gas en zonne-energie.

MENU

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.