Groene Cirkels: samenwerken aan duurzaamheid

Samen met Naturalis Biodiversity Center en Provincie Noord-Brabant is Cosun Beet Company een samenwerking begonnen om gezamenlijk aan duurzaamheid te werken. Er zijn vijf belangrijke thema’s die binnen de groene cirkels behandeld worden: biobased, energie, logistiek, circulair en leefomgeving. Binnen ieder thema zal met andere stakeholders samengewerkt worden.

Website Groene Cirkels

Sinds 2019 werken Cosun Beet Company, Naturalis en de Provincie Noord-Brabant volgens de Groene Cirkels-methode vanuit de suikerbietenketen samen aan circulaire economie, een aantrekkelijke leefomgeving, sterke natuur en toekomstbestendige landbouw.  Samen voeren we projecten en pilots uit, doen we onderzoek, en delen we kennis. Bijvoorbeeld over natuurlijke plaagregulatie. Of hoe we met natuurlijke producten aardolie kunnen vervangen. Daarbij werken we met meer dan vijftien partijen samen aan gedeelde doelen. Dat heeft al mooie resultaten opgeleverd! Welke dat zijn? Bekijk deze infographic en lees hieronder alles over de resultaten. 

KRINGLOOPLANDBOUW

Alles begint met de suikerbiet. Het verbouwen daarvan beslaat ongeveer 25% van het totale Nederlandse akkerbouwgebied. Daar kunnen we dus een enorme impact mee maken. Daarom werken we in deze cirkel samen aan een veerkrachtig, circulair systeem voor de teelt ter versterking van landbouw, natuur, water en bodem in West-Brabant. Binnen deze cirkel zijn er verschillende werklijnen.

LEEFOMGEVING

Samen naar een leefbaar, aantrekkelijk landschap. Dat willen we allemaal. Daarom staan in deze cirkel verbinding, vergroening en veiligheid centraal.

ENERGIE

Als we samen de suikerfabrieken CO2-neutraal maken, kan de omgeving daar ook van profiteren. Maar hoe precies? Dát is een puzzel die we met partners in de omgeving proberen te leggen.

BIOBASED

Bij suikerbieten is de eerste gedachte die bij je opkomt: suiker. En natuurlijk is dat het voornaamste product dat we nu uit onze suikerbieten halen. Maar er kan veel méér met de suikerbiet. Suikerbieten kunnen een belangrijke en kansrijke bouwsteen zijn voor een heleboel producten waarvoor nu fossiele grondstoffen worden gebruikt. Daarom verkennen we samen met partners nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van suikerbieten om circulaire economie te versnellen.

LOGISTIEK

Het vervoer van de suikerbieten naar onze fabrieken is één van de grootste logistieke operaties van Nederland. Samen met onze partners werken we samen aan duurzame logistiek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Groene Cirkels? Neem dan contact op:

Thema

Contactpersoon

E-mail
Kringlooplandbouw Henk Gerbers hgerbers@brabant.nl

Energie

Nico Antens

nico.antens@cosunbeetcompany.com

Biobased

Corné Meeuwissen

corne.meeuwissen@cosun.com

Vergoenen leefomgeving

Koos Biesmeijer

koos.biesmeijer@naturalis.nl

Logistiek

Ad Jansen

ad.jansen@cosunbeetcompany.com

Transitie Coaching Esther de Haan esther@amsterdamtransitioninstitute.nl

Als bedrijf alleen kunnen we veranderen, maar samen bereik je veel meer. De kracht van Groene Cirkels zit hem in co-creatie: bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, buurtbewoners en overheden bundelen hun krachten om zich samen in te zetten voor een circulaire samenleving.

MENU

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.