Betacal

Bij de productie van suiker uit suikerbieten wordt kalk gebruikt om verschillende organische niet-suikers uit ruwsap te zuiveren. Het restproduct, een mengsel van koolzure kalk en organisch restmateriaal uit suikerbieten, wordt als “Betacal” aan de bietentelers teruggeleverd. Bietentelers gebruiken Betacal op hun akkers als kalkmeststof voor pH-onderhoud en structuurverbetering.

Meer informatie 

MENU